Prosinec – 2. třída

Bim bam – 2. třída

Tři lodě – 3. třída

Dobrý král Václav – 4. třída

Pojedzem – 5. třída

poZdobte domy – 6. třída