V sobotu 9.12.2023 jsem se zúčastnil kurz BLS, který pořádala Česká resuscitační rada. Tímto kurzem jsem si chtěl upevnit postupy při poskytování první pomoci v rámci doporučení Guidlines (2021) od ERC (European resuscitation council).

Cíl kurzu:

Školení laických i profesionálních zachránců v základní neodkladné resuscitaci (včetně provádění umělého dýchání z úst do úst) a bezpečné obsluze automatizovaného externího defibrilátoru (AED). V některých zemích je certifikovaný kurz ERC vyžadován při vykonávání práce s dětmi.

Kategorie: Obecné